Deltacombi

Watersportverbond

De Vereniging Regio Deltawateren

Het Watersportverbond heeft Nederland in 13 regio’s verdeeld. De Regio Deltawateren omvat: Westerschelde, Veerse Meer, Oosterschelde, Grevelingenmeer, Krammer/Volkerak/Zoommeer en alle tussenliggende verbindingen.

In elke regio treedt namens het Verbond een regioteam op dat zorgt voor de belangenbehartiging voor de watersport en (de leden van) de bij het Verbond aangesloten verenigingen in de regio. 

In de Regio Deltawateren is het regioteam tevens het bestuur van een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven vereniging. Deze Vereniging Regio Deltawateren, voluit de "Verenigde KNWV Watersportverenigingen Regio Deltawateren” komt voort uit de “Werkgroep Deltawateren” van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. De vereniging bestaat sinds 1986. 

 

Leden en bestuur

Alle watersportverenigingen uit de regio die bij het Watersportverbond zijn aangesloten, zijn lid van de Vereniging Regio Deltawateren. Het bestuur van de vereniging bestaat uit (bestuurs-)leden van die verenigingen. Naast de normale bestuursfuncties als voorzitter, secretaris en penningmeester hebben de bestuursleden ieder een eigen aandachtsgebied b.v. de ontwikkeling in een vaarwater, een vaargebied of het jeugdbeleid. 

 

Werkwijze

Twee maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. 

Tijdens deze vergaderingen wordt informatie uitgewisseld, worden zaken afgestemd tussen de verenigingen en het Verbond en worden aandachtspunten geïnventariseerd voor het overleg met vaarwegbeheerders en de vertegenwoordigers van de overheden in de regio.

Ook kunnen problemen die verenigingen ondervinden worden aangekaart. Naast adviezen van het Verbond en de andere verenigingen over die onderwerpen kunnen daarbij ook afspraken worden gemaakt over een gezamenlijke aanpak of acties van het Verbond en de Vereniging Regio Deltawateren. 

Het bestuur vergadert ongeveer eens in de 2-3 maanden om afspraken te maken over de manier waarop de belangenbehartiging praktisch kan worden uitgevoerd en om besprekingen met vaarwegbeheerders en overheden voor te bereiden.

 

Overleg

Volgens schema vindt twee maal per jaar gestructureerd overleg plaats met Rijkswaterstaat, de vaarwegbeheerder van de meeste wateren in de provincie. Daarnaast is er regelmatig contact met de provincie, die beheerder is van de Zeelandbrug en het Kanaal door Walcheren. In dat overleg komen actuele ontwikkelingen en ondervonden problemen rond het varen op deze wateren aan de orde.

Daarnaast bezoeken bestuursleden vergaderingen van het recreatieschap de Grevelingen, de gebruikersraad van het Veerse Meer om de belangen van de watersport onder de aandacht te brengen en te houden. 

In het overlegorgaan van het Nationaal Park Oosterschelde wordt de recreatiezetel in overleg met de Recron, Hiswa-vereniging, de Nederlandse Onderwatersportbond en de Federatie Zuidwest Nederland (sportvissers) ingevuld. 

Tenslotte vertegenwoordigen bestuursleden het Verbond bij incidentele vergaderingen, in werkgroepen of onderhouden ze directe contacten met waarwegbeheerders of verenigingen bij vragen of geconstateerde problemen.

 

Jeugd

De Regio Deltawateren heeft een jeugdcommissie, die wordt voorgezeten door een van de leden van het bestuur van de Vereniging Regio Deltawateren. De jeugdcommissie organiseert de Delta Combi-wedstrijden en aanverwante activiteiten als de Zeeuwse trainersdag. Zie ook www.deltacombi.nl

 

Onderwerpen

Actueel zijn onder andere de volgende onderwerpen:

•Schelpdierkweek (mosselzaadinvang, mosselhangcultuur, oesterkweek vrij van de bodem). Dit in verband met het ruimtebeslag van deze activiteiten.

•Versobering bediening sluizen en bruggen.

•Doorvaart Kanaal door Walcheren.

•Bestuursstructuur Nationaal Park Oosterschelde

 

Het adres van de vereniging is:

Vereniging Regio Deltawateren
Papeweg 9A
4471 CD Wolphaartsdijk
of email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.